A Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz támogatási rendszeréhez benyújtott:

„Új gyártó csarnok építése és technológia fejlesztés a MODUL-BAKE Kft-nél.”
(3895 Gönc, HRSZ: 484/3)

című
GINOP-1.2.16-22-2023-03500 jelű pályázat
a
Támogató
döntése alapján,
114 120 092,- Ft
összegű támogatást nyert el!

Támogatás mértéke: 70 %

Projekt tényleges befejezése: 2023.06.01.

Projekt bemutatása: A MODUL-BAKE Kft mint 114 millió forint összegű támogatást nyert el az „Új gyártó csarnok építése és technológia fejlesztés a MODUL-BAKE Kft-nél.” című – Gazdaságfejlesztési Operatív Program Plusz mikro-, kis- és középvállalkozások számára kiírt pályázat keretében. A 163 028 703 forintos összköltségvetésű beruházásból új gyártó csarnok építését, napelemes rendszer telepítését, eszközbeszerzést és információs eszközbeszerzést valósítottunk meg.

A projektet 2021. november 9-én indított PULSOR MWM 1500 lézerhegesztő berendezés megrendelésével kezdtük meg.

Pályázatunkat a felhívásban szereplő, Ingatlan építés költségeivel, napelemes rendszer telepítésével, technológiai korszerűsítést eredményező új információs eszközök és termelő eszközök beszerzésével valósítottuk meg. A projekt kiemelkedően hasznos fontosságú, mert a vállalkozás a meglévő kapacitását szélesítve új, korszerű technológiával rendelkező a tevékenysége elvégzésére alkalmas berendezésekkel egészítette ki azt. Vállalkozásunk által nyújtott szolgáltatásra évről évre nő az igény, ezért komplex beruházás megvalósításával eszközparkunk bővítésével cégünk fő célja volt a meglévő piaci pozíciónk megtartása és erősítése.

Vállalkozásunk a pályázati felhívásban meghatározott tartalmi elemeknek eleget tett. Megépítette a projektben vállalt új gyártó csarnokot, napelemes rendszert telepíttet és beszerezte majd üzembe helyezte a pályázatban megjelölt új berendezéseket.

A projekt keretében beszerzett utolsó eszköz szállítása 2023.06.01-ig bezárólag megtörtént, az utolsó eszköz rendeltetésszerű használatba vételére 2023.06.01-én került sor. Ez idő alatt a vállalkozásnak biztosítania kellett az új csarnokban az üzemszerű működés műszaki, technikai, hatósági feltételeit.

A fejlesztés sikeresen befejeződött, amely teljes mértékben visszaigazolta a tervadatok megvalósíthatóságát. Az új korszerű energiahatékony gyártó csarnok megépítése és az üzembe állított új berendezések hatékonysága minőségben is mérhető. Ez a minőség biztosítja cégünk piacképességét, költséghatékony működését és versenyképességét is garantálja.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam a MODUL-BAKE Kft beruházásához nyújtott támogatásának összege: 114 120 092, – Ft

http://www.szechenyi2020.hu/

A Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott:

„Eszközbeszerzés a MODUL-BAKE Kft-nél.”
(1239 Budapest, Dél u 2.)

című
GINOP-2.1.8-17-2017-00998 jelű pályázat
a
Támogató
döntése alapján,
10.903.200,- Ft
összegű támogatást nyert el!

 

Támogatás mértéke: 50%

Projekt tényleges befejezése: 2018.09.30.

 

Projekt bemutatása:

 

A Modul-Bake Kft. közel 10,9 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el az „ESZKÖZBESZERZÉS A MODUL-BAKE KFT-NÉL” című – Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások számára kiírt pályázat keretében. A 21,81 millió forintos összköltségvetésű beruházással új típusú, saját fejlesztésű sütőipari tálcák, kenyérszeletelők, sütőipari kemencék gyártáshoz szükséges eszköz beszerzését valósítottuk meg.

A Modul-Bake Kft. fő kenyérszeletelő gépek gyártása, sütő- és cukrászipari gépek forgalmazása, felújítása és szervizelése. Évente több mint 100 új szeletelőt gyártunk, melynek 30-35%-a exportra készül. Az általa teremtett hozzáadott érték nagyon jelentős, a tervezéstől a gyártásig tevékenysége mindent felölel. Célunk az eszközpark folyamatos bővítése, technológiai korszerűsítése és működtetése.

A jelen pályázati konstrukció keretében 1 db MM850 CNC megmunkáló központ beszerzése és üzembe helyezése valósult meg gönci telephelyünkön. A projektet a cnc gépre 2018.05.07-én aláírt adásvételi szerződéssel megkezdtük. A projekt keretében beszerzett eszköz szállítása 2018.09.30-ig bezárólag megtörtént, az eszköz rendeltetésszerű használatba vételére 2018.09.30-án került sor. Ez idő alatt a vállalkozásnak biztosítania kellett az üzemszerű működés műszaki, technikai, hatósági feltételeit. A projekt pénzügyileg 100%-ban kiegyenlített.

A fejlesztés sikeresen befejeződött, amely teljes mértékben visszaigazolta a tervadatok megvalósíthatóságát. Az üzembe állított új gép hatékonysága minőségben és a gyártási kapacitás növekedésében is mérhető. Ez a minőség biztosítja cégünk piacképességét, költséghatékony működését és versenyképességét is garantálja.

 

 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam a Modul Bake Kft. beruházásához nyújtott támogatásának összege: 10.903.200,- Ft

 

http://www.szechenyi2020.hu/

szechenyi-2020-nagytabla

Telephelyfejlesztés és technológiai fejlesztés a Modul-Bake Kft-nél uniós támogatással

A MODUL-BAKE Sütőipari és Kereskedelmi Kft. 59 551 312 forint, az Európai Unió és a magyar állam által nyújtott támogatásban részesült az Észak-Magyarországi Operatív Program részét képező Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért című pályázati kiíráson. A 85 073 303 forint összköltségű beruházásból egy csarnok építésre és korszerű technológiai berendezések beszerzésére került sor.

A cég 1989-ben alakult, fő tevékenységi területe a sütőipari gépek gyártása, forgalmazása és szervízelése.

A jelen projekt egy nagyobb beruházási sorozat része, melynek globális célja a vállalkozás saját gyártmányú gépekből adódó forgalmának, ezzel együtt az eredményességének jelentős növelése.

A projekt során egy nagyobb gyártócsarnok építésére került sor a technológiai felszereltség korszerűsítésével egybekötve. Az összesen 394,71 m2 területű csarnokban előkészítő műhely, összeszerelő műhely, forgácsoló- előkészítő műhely valamint hegesztő műhely kapott helyet.

A géppark két géppel bővült a projekt keretében: egyfelől egy korszerű és nagy teljesítményű BNC-1840 típusú CNC esztergagép, másfelől a teljes telephely anyagmozgatási szükségleteit ellátó BaoliKB35D gázüzemű targonca került beszerzésre.

Az új gyártókapacitások üzembe helyezésével fokozatosan nőni fog a feldolgozott alapanyagok mennyisége. A beruházás keretében újabb gépek előállítására nyílik lehetősége a cégnek, melyek jelentősen alacsonyabb önköltséggel kerülnek értékesítésre a jövőben, így akár 100%-os eredménynövekedés elérésére nyílik lehetőség.

Ez irányú fejlesztés eredményeként piaci részesedésük is jelentősen növekedni fog, ami egyben forgalomnövekedést is hoz magával.